22.4 C
Brno
Pondělí, 27 května, 2024
DomůDům a bytDotace na kolektory a kotle jsou vyšší

Dotace na kolektory a kotle jsou vyšší

Srpnové změny a sezóna nastartovaly dotační program ministerstva hospodářství. Nové žádosti chodí každý den.

Dotační program na podporu koupě solárních kolektorů a kotlů na biomasu se konečně rozhýbal. Důvodem jsou změny, které platí po dvacátém srpnu. „Za měsíc se zvýšil počet registrovaných žádostí o polovinu. Denně vyřídíme na každém regionálním pracovišti více než dvacet telefonátů. To je 120 na celém Slovensku,“ říká ředitelka odboru komunikace Slovenské inovační a energetické agentury Kateřina Antalová.

Ale k nárůstu počtu přijatých žádostí kromě změn programu ve prospěch žadatelů přispěla i sezóna. „Předpokládáme, že většina montáží se uskutečnila právě během letních měsíců,“ dodává.

Dotace na kolektory a kotle na biomasu se poskytují od dubna poté, co resort hospodářství konečně na tento druh podpory obdržel v letošním roce peníze. Program podpory byl totiž připraven již v roce 2007, až dosud se na něj nenašly v rozpočtu finance. Již v červnu po prvních zkušenostech z přijímání žádostí se ministerstvo hospodářství rozhodlo změnit podmínky – výše podpory se zvýšila a některá problematická potvrzení nahradilo jednodušší čestné prohlášení.

Srpnové změny
Od 20. srpna tak žadatelé z rodinných domů mohou při koupi kolektorů dostat namísto 100 až 200 eur za čtvereční metr instalované plochy. Pokud absorbční plocha bude větší než osm čtverečních metrů, za každý čtvereční metr už pak dostanou 50 eur.

Žadatelé z bytovek (za něž se o podporu uchází správce nebo společenství vlastníků) dostanou 100 eur na každý čtvereční metr nainstalovaných slunečních kolektorů v domě; nejvíce však mohou dotaci získat na tři metry čtvereční na každý byt.

Dotace na kotel na biomasu se zvýšila z 25 procent ceny zařízení na 30 procent, nejvíce však lze získat 1000 eur. V původním výnosu resortu hospodářství to bylo 25 procent z ceny a nejvýše 830 eur. O dotaci na kotel na biomasu mohou žádat jen fyzické osoby – vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů.

Nově se proces vyřizování dotace zjednodušil tak, že místo potvrzení od Sociální či zdravotní pojišťovny o tom, že neevidují vůči žadateli nedoplatky, stačí předložit čestné prohlášení. Tato výjimka však má platit jen do konce příštího roku. Z příloh, potřebných k žádosti, vypadl i výpis z rejstříku trestů.

Jelikož komise, která schvaluje žádosti, je poprvé měla posoudit až po změně v podmínkách (první termín byl určen v době uzávěrky S-bydlení), zvýšenou dotaci obdrží i ti žadatelé, kteří žádost poslali před 20. srpnem.

Pozor na podmínky
Nadále však platí, že instalovaná zařízení musí splňovat určité technické parametry. Pro sluneční kolektory je to certifikát Solar Keymark a od příštího roku i minimální energetický zisk. Pokud jsou instalovány na bytových domech, musí to být tak, aby získané teplo mohly využívat všechny domácnosti připojené ke společným rozvodům teplé vody. U kotlů na biomasu program kromě použitého paliva předepisuje účinnost kotle či požadavky na emisní hodnoty a bezpečnost.

Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti podané po ukončení instalace slunečních kolektorů nebo po ukončení instalace kotle na biomasu, a to pouze na ty instalace, které byly ukončeny po 20. dubnu 2009. Do tří let od podání žádosti může agentura provést kontrolu instalace na místě.

Peníze zatím jsou
Formulář žádosti je k dispozici na pracovištích Slovenské inovační a energetické agentury, která je přijímá a posouvá ke schválení odborné komisi při ministerstvu hospodářství. Formulář lze nalézt na webové stránce www.siea.gov.sk a www.economy.gov.sk. Peníze úspěšný žadatel po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace obdrží na účet, který uvedl v žádosti.

Momentální rozpočet počítá s částkou osm milionů eur, které by podle odhadu resortu hospodářství měly stačit pro 10 tisíc domácností. Slovenská energetická agentura přijala do 25. září asi 600 žádostí. Největší zájem je o dotaci na sluneční kolektory, takových žádostí k uvedenému termínu poslalo přibližně 550 fyzických či právnických osob. Ministerstvo v platném textu programu slibuje, že v případě vyčerpání rozpočtu v příslušném roce bude dotace vyplacena z rozpočtu v příštím roce.

Věděli jste?
K nejčastějším chybám dosud odeslaných žádostí o dotaci na sluneční kolektory a kotle na biomasu patří nepodepsání žádosti, chybí doklady (nebo nejsou kompletní) prokazující předání a uvedení zařízení do provozu. Žadatelé zapomínají doložit čestné prohlášení o tom, že mají vyrovnané ostatní finanční vztahy se státním rozpočtem.
Vzory, jak psát čestné prohlášení, jsou na www.siea.gov.sk. Najdete zde také nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně.
Kdo chce vidět, jak pracuje solární systém a jaké teploty se při ohřevu mohou ve slovenských podmínkách dosáhnout, získá přehled na www.palisol.sk. Na této stránce jsou on-line výstupy ze systému instalovaného v Hospici sv. Františka z Assisi v Palárikově (výkon, teplota teplonosného média, teplota vody v zásobnících).

- Komerční sdělení -pr clanky

Nejnovější články